علیرضا عظیمی حسن آبادی هستم

فارغ التحصیل دکترای معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

تز دکتری من در مورد تحلیل محتوای مجلات تخصصی معماری از ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۷

با هدف بررسی تأثیر آنها بر معماری معاصر ایران بر اساس نظریه برجسته سازی( Agenda-setting theory) بود.

ادعایی در هیچ حوزه‌ای ندارم و هنوز دانشجویی زندگی می‌کنم

در مورد معماری و رسانه می‌خوانم و می‌نویسم

مدعی کار خاص و بزرگی نیستم ولی

همیشه کوشیدم وطایفی را که برعهده داشتم به بهترین شکل انجام دهم

من بیشتر از دغدغه‌هایم الهام می‌گیرم تا شرایط موجود

سعی می کنم جاهای خالی کوچک را تکمیل کنم

این آزادی‌ای است که از نوشتن نصیب من شده است

و نه معماری!

با اینحال اعتراف می‌کنم که گاهی مرز این دو بسیار نازک می‌شود!

چندان با کسی مشکل خاصی ندارم

بنابراین خیلی راحت حرفهایم را نوشته و منتشر می‌کنم

بارها در دیالوگ‌ها شکست خورده‌ام و بارها نیز پیروز شده‌ام

این معیار برای من بی‌ارزش است

آنجا که آموخته‌ام برایم بیشتر خاطره شده‌اند تا آنجا که نقش آموزگار را داشته‌ام

اصولاً سعی می‌کنم دغدغه‌های دیگران را بفهمم و حل کنم

تا مشکلات خودم نیز حل شوند این روش در ایران برای من جواب داده است.

برای شما نمی‌دانم! بستگی به میزان صبوری شما دارد…