اغلب نقدها را در پایگاه خبری فضای نو، نشریه‌ی هنرمعماری ، پایگاه خبری هنرمعماری و اینستاگرام خود منتشر می‌کنم. لطفاً به این رسانه‌ها مراجعه نمایید از جمله:

اینستاگرام علیرضا عظیمی