وبسایت رسمی دکتر علیرضا عظیمی

ژورنالیست ، هنربان ، مشاور برندهای صنعت ساختمان

تعیین وقت مشاوره : 02122477319

AlirezaAzimiArchi@Gmail.com

بیانیه

بزودی

سابقه همکاری

کتابهای تألیف شده

رسانه ها

https://fazayemanzar.ir/
http://fazayeno.ir/

دانلود رزومه

https://alirezaazimi.ir/wp-content/uploads/2024/04/رزومه-کوتاه.pdf